برگزاری جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی منطقه ۶ استان

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منطقه ۶ (انار، رفسنجان، شهربابک) با حضور استاندار محترم ، معین منطقه، فرمانداران و ائمه جمعه و جمعی از مسئولین در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه برگزار گردید. (بیشتر…)

برگزاری جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منطقه هفت

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منطقه ۷ (سیرجان و بردسیر) در تاریخ یکشنبه ۳ اردیبهشت ماه برگزار شد.

(بیشتر…)

برگزاری جلسه اقتصاد مقاومتی منطقه ۳، نرماشیر

جلسه اقتصاد مقاومتی منطقه ۳، نرماشیر با حضور استاندار و جمعی از مسئولین روز شنبه ۲۶ فروردین برگزار شد. (بیشتر…)

برگزاری جلسه اقتصاد مقاومتی با حضور وزیر ارتباطات و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی

جلسه اقتصاد مقاومتی با حضور وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، استاندار محترم و دکتر رودری در سالن شهید مرتضوی در تاریخ ۲۴ فرودین برگزار شد. (بیشتر…)

برگزاری شصت و دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان

۶۲ مین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی منطقه ۳ با حضور استاندار محترم، دکتر رودری رئیس سازمان برنامه و بودجه و معین منطقه و جمعی از مدیران در تاریخ ۲۳ فروردین برگزار شد. (بیشتر…)