برگزاری دوره آموزشی سامانه سانپا

دوره آموزشی سامانه ارزیابی و نظارت پروژه های اقتصاد مقاومتی با حضور مدیران و کارشناسان اقتصاد مقاومتی و کارشناسان بودجه ۴۳ دستگاه اجرائی استان در تاریخ ۲۱ شهریور در سالن اندیشه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید.در این دوره آموزشی آقای سعیدی رئیس گروه اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت مردمی سازمان از طراحی مجدد و بروز رسانی سامانه خبر داد و گفت: در سال ۹۶ همانند سال گذشته دستگاه اجرائی بایستی اطلاعات پروژه های اقتصاد مقاومتی در سامانه مذکور به منظور رصد و پایش این پروژه ها را بارگذاری کنند.

وی گفت: دستگاه های اجرائی می بایست حساسیت ویژه ای در ورود اطلاعات در سامانه سانپا داشته باشند. عدم هماهنگی دستگاه های اجرائی با واحدهای شهرستانی و فرمانداری ها را از جمله مشکلات سال قبل عنوان کرد.

وی دقت نظر در مورد ورود اطلاعات بودجه ای را از دستگاه ها خواستار شد

این جلسه که بیش از ۴ ساعت یه طول انجامید در پایان به سوالات کارشناسان و معاونین دستگاه های اجرائی پاسخ داده شد.