برگزاری صد و ششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان

صد و ششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان در تاریخ ۲۹ خرداد برگزار گردید. (بیشتر…)

برگزاری جلسه گام دوم مثلث توسعه اقتصادی منطقه ۳ شهرستان نرماشیر

برگزاری جلسه گام دوم مثلث توسعه اقتصادی منطقه ۳ شهرستان نرماشیر در تاریخ ۲۹ اردیبهشت در سالن پیامبر اعظم با حضور آقای رزم حسینی ، دکتر رودری و مدیران استانی . (بیشتر…)