برگزاری صد و ششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان

صد و ششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان در تاریخ ۲۹ خرداد برگزار گردید.سرپرست استانداری کرمان با تاکید بر این مطلب که اقتصاد مقاومتی در جلسات نباید در قالب بازی با کلمات باشد، گفت: با اعمال معیارهای اقتصاد مقاومتی باید تفاوت در سرعت توسعه حس شود.

وی  افزود: اساس اقتصاد مقاومتی، سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است که در این راستا و در تدوین و اجرای برنامه های حوزه اقتصاد مقاومتی باید توجه کرد که با اجرای این کارها کدام سیاست ها اجرایی می شود و تحقق می یابد.

وی با توجه به مصادیق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و ادامه داد: پروژه های اقتصاد مقاومتی در حقیقت پروژه هایی است که در راستای سیاست های ابلاغی  اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد.

وی عنوان کرد: برای انجام و اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی باید برنامه زمان بندی تدوین شود تا سال شروع  و خاتمه پروژه ها مشخص باشد که با انجام این کار، موضوع نظارت نیز محقق می شود.

فدائی گفت: باید روشن شود که پروژه های اقتصاد مقاومتی چگونه سیاست های اقتصاد مقاومتی را محقق می کند.

وی تاکید کرد: با اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی نباید به اجرای سایر پروژه ها خللی وارد شود زیرا در غیر اینصورت کاری برای توسعه استان انجام نشده و اقتصاد مقاومتی معنای اصلی خود را نخواهد داشت.

سرپرست استانداری کرمان گفت: پروژه هایی که متوقف هستند و یا با پروژه های بخش خصوصی اقتصاد مقاومتی سازگاری ندارند، در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی مطرح نشوند.

وی عنوان کرد: یکی از سیاست های استان باید این باشد که از درآمدهای معادن برای رونق تولید استفاده شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: در سال جاری ۲۷۲ پروژه اقتصاد مقاومتی مشخص شده است که از این تعداد ۲۲۶ پروژه مربوط به بخش خصوصی است.

دکتر رودری افزود: پروژه های اقتصاد مقاومتی سال ۹۷ نقش پیشران و تاثیرگذار در توسعه را دارند که بخش عمده اشتغال و سرمایه گذاری استان را به خود اختصاص می دهند.

وی بیان کرد: در سال گذشته ۴۴۹ پروژه اقتصاد مقاومتی با متوسط پیشرفت فیزیکی ۶۲٫۶۶ درصد اجرایی شده که از این تعداد ۱۸۴ پروژه به طور کامل به بهره برداری رسیده است.وی با اشاره به این مطلب که در مجموع معادل ۴۰ درصد پروژه های اقتصاد مقاومتی استان کرمان در سال گذشته به بهره برداری رسیده است، ادامه داد: در سال جاری پروژه های اقتصاد مقاومتی و نیز برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی را پیش رو داریم که در این حوزه ۱۵ برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی در استان کرمان پیش بینی شده است.دکتر رودری یادآور شد: در صدر سیاست های اقتصاد مقاومتی سه هدف اصلی اقتصاد پویا و پیشرو، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز پیش بینی شده است.وی گفت: برنامه ویژه ای برای تحقق شعار سال تدوین شده است و این قابلیت وجود دارد که با توجه ب رویکردهای رهبر معظم انقلاب اسلامی برای سال ۹۷، را اجرایی کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: بحث حمایت از کالای ایرانی بحثی است که در مجموعه استان به صورت جدی دنبال می شود و در کنار آن موضوعات مربوط به کم آبی نیز در قالب همیاران آب دنبال می شود وبرنامه کاهش آسیب های اجتماعی با مسئولیت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و توسعه اقتصاد دانش بنیان نیز در سال جاری در اولویت قرار گرفته است.