برگزاری جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منطقه ۲

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منطقه ۲ شهرستان های جیرفت و عنبرآباد عصر پنجشنبه مورخ ۲۸ تیر در فرمانداری جیرفت با حضور سرپرست استانداری و مدیرا استانی برگزار شد.آقای سنجری مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان گفت : پیگیری بسته بندی و صادرات محصولات کشاورزی، پیگیری بحث لجستیک بار در منطقه، پیگیری عملیاتی شدن پرواز های باری برای صادرات محصولات کشاورزی و واردات گوشت و بررسی مشکلات مربوط به برخی از سرمایه گذاران در حوزه گردشگری از مهمترین اهداف جلسه اقتصاد مقاومتی منطقه است.
وی اظهار داشت: بعنوان مهمترین نتیجه این جلسه مقرر شد به منظور حمایت از ایجاد زیر ساخت های سرمایه گذاری در منطقه، در خصوص تخصیص کمک های فنی و مالی از محل بندهای قانون برنامه و بودجه اقدامات لازم صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان بعنوان معین اقتصادی منطقه گفت: پروژه های اقتصاد مقاومتی منطقه حول محورهای سازماندهی وضعیت صادرات محصولات، ساماندهی وضعیت تولید محصولات، بهبود وضعیت حمل و نقل و ارزش گذاری حوزه گردشگری پیگیری و برای آن ها نیز اقداماتی انجام شده است.
سید مهدی طبیب زاده با اشاره مباحث مطرح شده در جلسه افزود: طرح مطالعات بازار آب جیرفت به منظور ارائه مدل استفاده بهینه از آب مصرفی برای تولید اقتصادی بر عهده اتاق بازرگانی گذاشته شد که با همکاری مشاور برای اجرای این طرح اقدام کند.
وی اظهار داشت: باتوجه به اینکه سازمان حمل و نقل راهداری کشور در طرح جامع حمل و نقل کشور، جیرفت را بعنوان یکی از نقاط لجستیک پارک که ساماندهی حمل و صادرات محصولات کشاورزی و سایر محصولات با ارائه خدمات سردخانه ای، گمرکی، استاندارد، حمل و نقل و بانکی انتخاب کرده است؛ مقرر گردید باتوجه به مسیر آتی راه آهن، مسیر جاده ای و فرودگاه، بهترین نقطه برای احداث این لجستیک پارک توسط مشاوری که اتاق بازرگانی انتخاب خواهد کرد؛ تعیین گردد.
رئیس اتاق بازرگانی استان گفت: باتوجه به اینکه وجه غالب اقتصاد منطقه مبتنی بر کشاورزی است و در راستای اهداف عالیه اقتصاد مقاومتی لازم است به بهترین وجه از امکانات خدادادی، آب و زمین اقدامات لازم بعمل آید که در این خصوص مقرر شد اتاق بازرگانی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و مراکز آموزش عالی فعال در حوزه کشاورزی نسبت به ارائه  مدل بهره ورانه کشاورزی و در صورت لزوم اصلاح نحوه آبیاری و اصلاح الگوی کشت، تکمیل زنجیره ارزش حداکثر درآمد را در قبال استفاده از منابع آب محدود ایجاد نماید