برگزاری یکصد و دهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان

یکصد و دهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان (گام دوم مثلث توسعه) که با حضور رزم حسینی استاندار سابق کرمان در سالن پیامبراعظم(ص) در تاریخ ۲۰ مرداد ۹۷ برگزار شد. (بیشتر…)

برگزاری جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور معاون توسعه روستایی رئیس جمهور

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد رئیس جمهوری روز چهارشنبه مورخ ۱۰ مرداد ۹۷ برگزارشد. (بیشتر…)